Rette linjer

Det er nå flotte, maskinpreparerte spor mellom Kolsås skisenter og parkeringsplassen ved Stein gård, hvorfra det er løyper videre inn i Bærumsmarka. Denne forbindelsesløypen er på 1,2 km, og går langs kraftlinjen på sydsiden av riksveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Feb 2009

På ski mot Dælivann

Av Erik Unneberg

Solen klarte ikke helt å bryte gjennom skydekket i dag, men det forhindret ikke at det var flott å gå på ski i scooterløypen ved Dælivann. Bildet er tatt rett syd for Skotta.

18 Feb 2009

I scooterspor mot Skotta

Av Erik Unneberg

Det var en positiv overraskelse at løypen Valler-Dælivann-Stein var kjørt opp i dag. Den gjør en sving oppe ved Skotta, hvor dette bildet er tatt sørfra. i 2014 ble løypa lagt om noe, slik at den etter det går litt lengre vest enn på bildet.

18 Feb 2009

Ny sporsetting av gammel løype

Av Erik Unneberg

Tidligere var løypen Valler-Dælivann-Stein gård mye benyttet, både for å ta seg en liten skitur i området rundt Dælivann, men også som tilførselsløype til Stein for å komme videre inn i Bærumsmarka. I mange sesonger har det vært for lite sne til at den har blitt preparert, selv om den fra tid til annen er gått opp. Denne uken hadde imidlertid Bærum kommune kjørt opp løypen med scooter, og sporene var veldig fine i dag. Bildet er tatt et par hundre meter øst for Fleskum gård.