Gamle skilt gjør fortsatt nytten

Oldtidsveien over Gjelleråsen er godt skiltet, og det går også både blåsti og rødmerket løype i deler av traseen. Skiltene på bildet er ikke av helt ny dato, men viser som tidligere riktig vei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Apr 2009

Oppover Oldtidsveien

Av Erik Unneberg

I førhistorisk tid gikk veien fra Oslo til Trondheim over Gjelleråsen og romeriksbygdene. Den har da også navnet ”Oldtidsveien”. Bildet er tatt øverst i Kongedalen, ved det stedet som kalles Svingele, Bjellele eller Solingle.

26 Apr 2009

Tysbast: En giftig vekst

Av Torgeir Stenstad |

Det er vår i Marka og mange blomster våkner etter dvalen. En svært giftig vekst er tysbast, som her er i blomst ved Gullsmeden i Østmarka. Tysbasten blomstrer på bar kvist tidlig om våren som nå og er en liten busk.

25 Apr 2009

Sykkelsesongen i gang på Kongeveien

Av Erik Unneberg |

Selv om det fortsatt er en del sne på Krokskogen, er det nå bart på Kongeveien. Dermed er det fritt frem for syklistene. Det ble en fin runde i ettermiddag, som kan anbefales nå: Guriby - Tverrelva (vestsiden av Lomma) – Plassedammen – Kleivstua – Benteplassen – Langebru – Guriby. Bildet er tatt ved Steinsvollen på Kongeveien.