Sykler går gratis!

Skogsbilveien opp Engerkleivene er låst med bom, men for sykler er dette ingen hindring!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Sep 2009

Utsikt mot Holsfjordens sydende

Av Erik Unneberg

Rett ved Vannverksbommen ved RV 285 er det litt utsikt mot Holsfjorden. Her ser vi den sydligste delen, hvor vi har grensen mellom Vestmarka og Finnemarka.

30 Sep 2009

Kveldssol ved Vannverksbommen

Av Erik Unneberg

Nede fra RV 285 går det en skogsbilvei opp i Vestmarka. Ved å sykle opp den, kan man for eksempel nå Lindeberget etter tre kilometer. Årets siste septemberkveld kunne by på sol og høstfarger.

29 Sep 2009

Hamskifte ved Migartjern

Av Erik Unneberg

Vegetasjonen rundt Migartjern er i ferd med å skifte farge. Snart er nok løvtrærne bare, og da er det ikke lenge før isen legger seg. Bildet er tatt fra Gyrihaugen