Nordmarka sett fra luften

Kvelden senker seg over Nordmarka, men fortsatt ligger Maridalsvannet badet i sol denne oktobertirsdagen. Fra de øvre luftlag er det god oversikt over Nordmarka. Vi ser Sognsvann og NIH nede til venstre. Bildet er tatt mot nord, så flere vann kan sees på bildet: Svartkulp, Lille og Store Åklungen, Skjærsjøen, Bjørnsjøen, Østre Fyllingen, Øyungen, Rottungen, Hakkloa, Helgeren og Dausjøen. Litt av Store Sandungen kan også sees.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2009

Utsikt over Krokskogen og Tyrifjorden

Av Erik Unneberg |

Det var fint å være oppe i fly idet kveldssolen viste seg over Tyrifjorden. Vi ser også at Krokskogens vestvegg er begunstiget med vakkert ettermiddagslys. De høyeste toppene kaster imidlertid skygger noen steder østover. øverst i bildet ser vi sydenden av Randsfjorden, mens vi har Steinsfjorden i sentrum. Oppe til høyre ser vi Damtjern.

10 Okt 2009

Sjøer, skog og åser

Av Erik Unneberg

Det er glimrende utsikt fra Kjerkeberget, spesielt mot øst og syd. Det nærmeste vannet er Store Sandungen, mens Hakkloa ligger like bakenfor. Åsen til venstre i bakgrunnen er Varingskollen. Den er 12,9 km unna i luftlinje.

10 Okt 2009

Store Sandungen og Hakkloa sett fra Kjerkeberget

Av Erik Unneberg

Selv om noen trær skygger litt for utsynet, er det ikke vanskelig å se mot Store Sandungen og Hakkloa fra Kjerkeberget. Dette er Oslos høyeste og nordligste punkt.