Fin turvei fra Tangerud

Her ved Tangerud starter en fin turvei som går nordover langs kanten av Gjelleråsmarka. Det var mye folk å se innover på veien i dag, både syklister og gående.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jun 2010

Lys og skygge ved Diktimot

Av Erik Unneberg

Det var litt vekslende vær i formiddag, men likevel fint å sykle på stiene. Her ved Diktimot ble det store lys/skygge-kontraster da solen tittet frem.

19 Jun 2010

Sommerkveld ved Randsfjorden

Av Erik Unneberg

Det var mye vind i dag, men da solen kom i kveld ble det riktig så vakkert ved Randsfjordens østside. Vi ser i retning Jevnaker med Nordmarkas og Krokskogens nordlige åser i bakgrunnen til venstre.

17 Jun 2010

Blomster i veikanten

Av Erik Unneberg |

Nå er blomstringen i Marka på sitt mest intense. I veikanter, på hogstfelt, enger og setervoller utspiller det seg nå et floristisk eventyr. Det er nå du skal dra ut i Marka med "Norsk flora" eller tilsvarende bøker i sekken. Mange steder, spesielt i skyggepartier i høyden, kan man fortsatt finne hvitveis. I våte grøfter og ved vann trives bekkeblom. Og nesten over alt finnes smørblomster, skogstorkenebb og fioler. Rød jonsokblom (bildet) hører også denne årstiden til. Bildet er tatt ved skogsbilveien mellom Myrseter og Monsebråtan, ca. 340 m.o.h.