Sandungsdammen utbedres

Et omfattende anleggsarbeid er i gang ved Sandungsdammen. Arbeidet startet i juni og skal pågå ut året. Bl.a. skal demningen forsterkes og det skal bygges ny flomkanal. Vannstanden er senket ca fem meter i anleggsperioden. Bilde nr. 7141 viser hvordan det så ut her før - og på bilde nr. 1456 kan vi se en helt annen vannstand enn den vi har her i dag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2010

På den grønne plen

Av Eivind Molde

Splitter ny plen pryder området på framsiden av den nye Kikutstua. Fint å nyte fredagskvelden ved Bjørnsjøen etter en god middag inne.

01 Jul 2010

Rådyr på beite

Av Kjell Johannesen |

Ved Øgården øst for Nøklevann beitet et rådyr på et av hogstfeltene.

23 Jun 2010

Tørrskodd mulighet

Av Erik Unneberg

For å komme seg ut til denne holmen i Migartjern, er det fint å benytte disse steinene til å komme seg tørrskodd forbi det våte element. Bak til venstre i bildet ser vi for øvrig litt av Gyrihaugen.