I grenseland ved Måsjøen

Dersom du har gått på ski fra Stryken til Kikut, har du høyst sannsynlig vært på Måsjøen. Hovedløypa går i hvert fall innom den nordre delen av vannet, som vi ser litt av her. Nå er det syklistene som dominerer i "trafikkbildet". Denne syklisten er på vei i full fart inn i Akershus fylke. Grensen mellom Oslo og Akershus (Nittedal) går akkurat her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jul 2010

Sandungsdammen utbedres

Av Eivind Molde

Et omfattende anleggsarbeid er i gang ved Sandungsdammen. Arbeidet startet i juni og skal pågå ut året. Bl.a. skal demningen forsterkes og det skal bygges ny flomkanal. Vannstanden er senket ca fem meter i anleggsperioden. Bilde nr. 7141 viser hvordan det så ut her før - og på bilde nr. 1456 kan vi se en helt annen vannstand enn den vi har her i dag.

02 Jul 2010

På den grønne plen

Av Eivind Molde

Splitter ny plen pryder området på framsiden av den nye Kikutstua. Fint å nyte fredagskvelden ved Bjørnsjøen etter en god middag inne.

01 Jul 2010

Rådyr på beite

Av Kjell Johannesen |

Ved Øgården øst for Nøklevann beitet et rådyr på et av hogstfeltene.