Gjellebekk skanse

Det er bare noen rester igjen av Gjellebekk skanse, der svenskekongen Karl XII ble stoppet våren 1716. Opprinnelig var dette et stort og solid forsvarsverk, men etter at det hadde utspilt sin funksjon, ble det glemt og gjengrodd. Men i 1978 ble skansen gjenoppdaget, og en forsiktig rydding har bragt den frem i dagen. Vedlikeholdet av skansen utføres av Lier Rotaryklubb.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2010

Obelisken ved Gjellebekk skanse

Av Erik Unneberg |

Ved den gamle kongeveien mellom Tranby og Gjellebekk, like ved Gjellebekk skanse, finner vi denne obelisken. Den er reist til minne om et besøk den dansk-norske kongen Fredrik V angivelig foretok her 25. juni 1749. Mer informasjon om dette får du ved å klikke på "Gjellebekk skanse" rett over denne teksten.

17 Aug 2010

Trygg sykling mellom Vestmarka og Kjekstadmarka

Av Erik Unneberg |

Liertoppen er en populær innfallsport til Kjekstadmarka fra nord, mens Tranby er det samme for Vestmarka fra sydvest. Begge markene kan kombineres på en sykkeltur, for det går en fin gang- og sykkelvei mellom de to stedene. Her er to ivrige syklister fotografert på denne veien. Vi befinner oss her rett ved Gjellebekk/Liertoppen, kort distanse fra Damtjerns østside.

17 Aug 2010

Stille før hordene kommer

Av Erik Unneberg

Det er rett før skolestart, og Hallingstad skole (til venstre) og Tranby skole (til høyre) har enn så lenge litt rolig tid igjen før elevene inntar dem. Dette området er for øvrig et fint sted å starte turer inn i Vestmarka fra - sommer som vinter.