Fra toppen av Skuibakken

Midtre del av Ursdalen er flat med mye dyrket mark. Vinterfôret er høst og rullet til karakteristiske traktoregg. Det hvite huset litt over midten av bildet er gården Persbråten, hvor det nå dyrkes juletrær. Den bratte øvre delen av Ursdalen bøyer inn til høyre bak Persbråten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2010

Utsikt ned ovarennet i Skuibakken

Av Odd Tore Saugerud |

Skuibakken var ikke noe for bleikinger. Hoppet sees rett foran veien og bak sikkerhetslemmen nederst på stillaset. Unnarennet er helt usynlig, bare sletta godt etter overgangen er synlig. Men utsikten er upåklagelig med Eineåsen og Kolsås-toppene i og over tåka.

07 Okt 2010

Skuibakken

Av Odd Tore Saugerud |

En tur i Ursdalen bør starte med Skuibakken. Bygget 1928, kjent for sitt stupbratte unnarenn. To World Cup-renn har blitt arrangert her. Bakkerekord 122 m fra det siste rennet som ble arrangert (1996). Nedlagt og forsøkt revet i 2002, nå fredet som kulturminne.

06 Okt 2010

Et HK-sted i Østmarka

Av Jon Erik Jacobsen

Peter Wessel Zapffe skrev om HK-steder (Hold Kjeft om dem). Allikevel, her er et av dem, en koie satt opp av Paul i Østmarka, nå til glede for oss som har funnet veien dit. Vi må lete litt først. Jeg sier ikke hvor, men denne er øst for Elvåga, og dette er en morgenstemning. En natt på ettt slikt fredfullt sted, gjør livet verd å leve.