Den gamle dammen ved Igletjern

Kartet antyder en dam i nordøstenden av (østre) Igletjern, og her er den. Solid murt og mosegrodd, men nedfallen i et område og lekk i bunnen av dette. Var det her en reguleringsluke? Terrenget mellom de to myrtjernene er så flatt at selv en liten økning av dagens vannstand ville laget ett Igletjern, og øket reservoarets volum drastisk. Kan dette ha vært reservoaret til en gårdssag eller -mølle?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Okt 2010

Tyvenkollen

Av Odd Tore Saugerud

Beskrivelsen av ”Tyvenkollen” og ”Tyvekloven” i ”Gamle bygdeborger i Norge” er ikke helt presis. Syd for Tyvenkollen og mellom denne og Villingstadåsen ligger det nemlig en om lag ti meter høyere kolle og et enda høyere stup og en dypere kløft mot Villingstadåsen. Ingen spor etter noen borg her, men en utsikt som går fra Sørkedalen og helt mot åsene i nordre Østfold. Denne kunne kanskje være en kandidat til en fremtidig kjentmannpost?

15 Okt 2010

Igletjern

Av Odd Tore Saugerud

Væpna med kamera og med o-kartet Katrineåsen 1:7500 som guide gikk vi i dag til angrep på bygdeborgen på Tyvenkollen. Med et så detaljert kart kan man legge en strategi som fører innom andre potensielt interessante delmål underveis. Første delmål var Igletjern(a), to små myrtjern i en stor myr. Idyllisk med litt ny-is i oktobersola, selv om høstfargene har passert maksimum her.

17 Okt 2010

Utsikt fra Rughaug

Av Torgeir Stenstad

Rughaug, 681 moh., er en av de beste utsiktspunktene i Marka!