Ulendt ved Tyvenkollen

Kløfta mellom Tyvenkollen og kollen syd for denne. Trangt, bratt og storsteinet, med en passe stor bekk fra Igletjern(a) under ura. Ikke særlig tiltrekkende å angripe denne veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Okt 2010

Fjordutsyn fra Tyvenkollen

Av Odd Tore Saugerud

Ja, fotografen vet at Markadatabasen ikke er et maritimt forum, men utsikten mot Oslofjorden med Color Magic på vei ut var uimotståelig. I Sverige går skuta i åkeren, i Norge i skauen.

15 Okt 2010

Den gamle dammen ved Igletjern

Av Odd Tore Saugerud

Kartet antyder en dam i nordøstenden av (østre) Igletjern, og her er den. Solid murt og mosegrodd, men nedfallen i et område og lekk i bunnen av dette. Var det her en reguleringsluke? Terrenget mellom de to myrtjernene er så flatt at selv en liten økning av dagens vannstand ville laget ett Igletjern, og øket reservoarets volum drastisk. Kan dette ha vært reservoaret til en gårdssag eller -mølle?

15 Okt 2010

Tyvenkollen

Av Odd Tore Saugerud

Beskrivelsen av ”Tyvenkollen” og ”Tyvekloven” i ”Gamle bygdeborger i Norge” er ikke helt presis. Syd for Tyvenkollen og mellom denne og Villingstadåsen ligger det nemlig en om lag ti meter høyere kolle og et enda høyere stup og en dypere kløft mot Villingstadåsen. Ingen spor etter noen borg her, men en utsikt som går fra Sørkedalen og helt mot åsene i nordre Østfold. Denne kunne kanskje være en kandidat til en fremtidig kjentmannpost?