Korrekt farge

Tidligere i år åpnet Kikutstuas nye del med nye rom og selvbetjeningskvarter. Vi har lagt merke til at også fuglene har fått sin overnattingsmulighet, selvfølgelig korrekt malt i Skiforeningens grønne skiltfarge.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2010

Blikk stille

Av Nina Didriksen

Ikke en krusning på Østre Fyllingen denne flotte oktoberlørdagen. Vi tok en lang rast på odden sør for Damtangen, på vei mot Kikutstua. I det fjerne ser vi Fyllingen gård foran Høgåsen og åsen opp mot Porthøgda og Kikuttoppen, dessuten det som er blitt et tema i tiden: kraftlinjer i naturen.

23 Okt 2010

Vinter på vei

Av Nina Didriksen

Torsdagens lille snødryss synes godt inne i Marka, og vi tar gjerne i mot mer. Her er vi på myra sør for Løken mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen.

24 Okt 2010

Værhardt og karrig

Av Odd Tore Saugerud

Furuene er preget av både vær og tynt jordsmonn der de karrer seg fast på kanten av brinken mot fjorden vest for Knivsfjellet. Bildet viser litt av utsikten mot Svelvik i vest. I nord, og utenfor bildet, utsikt mot Drammen og markene på begge sider av fjorden. I det fjerne kjente vi igjen Vardåsen med stupene og antageligvis Gyrihaugen bak denne.