Friluftsetaten er i rute

Etter stor hogst må det ryddes, og på veien rundt Breisjøen mot Steinbruvann er det klart for helgens ventede snøfall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Nov 2010

Fra glemselens slør

Av Kjersti von Krogh

Friluftsetaten hugger og planerer langs turveien ved Breisjøen mot Lilloseter. Under åsen Slengfehøgda ser man nå tuftene etter den gamle husmannsplasen Slengfu. Til venstre for og bakenfor tuftene lå det en gang en hoppbakke som ble kalt Breisjøbakken, og denne er nå kommet frem i dagen.

09 Nov 2010

Migaren springer ikke lenger

Av Odd Tore Saugerud

Det tok fem dager fra Migaren var i fullt sprang til den var stivnet til is for vinteren. Også nå et imponerende skue, som vil bygge på seg inntil våren kommer, eller eventuelt sent høstregn øker vannføringen igjen.

09 Nov 2010

Åpen Vambubekk

Av Torgeir Stenstad

Vambutjern har flott isflate, men om den er sikker, vites ikke. Bekken er ennå åpen, men her er det ellers frosne myrer og tele i bakken over alt.