Saga ved Gorrmyr

Gorrmyr (Gørrmyr) heter i dag Myra og ligger langs Rv285 1,4 km fra Skaret. Damtjernbekken går friskt ned en bratt bakke mot myra, men dette fallet ble ikke utnyttet. I stedet ble myra demmet opp syd for Rv285 og brukt som nærreservoar, mens vannhjulet lå litt lenger ned langs bekken. Ruinene ligger i dag i tett kratt, men er godt bevarte.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2010

Ei røys halvråtne tømmerstokker

Av Odd Tore Saugerud |

Slik ser trigtårnet på toppen av Øskjevallsbrenna ut i dag. For den som tilfeldigvis kommer forbi kan det nok være vanskelig å forstå hvorfor det er kjentmannspost her. Men kjentmannsmerkehåndboken gir svar på dette og mere til, og bidrar til å gi slike kulturminner den oppmerksomheten de fortjener. Bilde nr. 12832 viser hvordan tårnet så ut i mai 2000.

12 Mai 2000

Alternativ hvilebrakke for skogsarbeidere

Av Odd Tore Saugerud

VW transporter 1957 med traktorkrok i stedet for motor. Trukket til hogstfelt nord for Torgeseterhøgda, sto der under store graner med kledelig grønt mosedekke inntil vinteren 2000. Spesiell detalj på eldre o-kart, fjernpost og kulturpost i Flaggspretten 2000. Veltet og herpet vinteren 2000, så fjernet. Moral: Finner du noe interessant i Marka, ta bildet NÅ!

12 Mai 2000

Trigtårnet på Øskjevallsbrenna anno år 2000

Av Odd Tore Saugerud

Som alle nå vet er tømmerstokkene restene av trigtårnet som raste sammen i 2009. Slik så det ut i 2000, fortsatt oppestående, men i tydelig forfall. Ikke egnet til å klatre i, og derfor var utsikten fra Øskjevallsbrenna allerede da meget begrenset.