En nydelig opparbeidet vei

Svenskeveien på sitt beste langs Damtjern, ca. 2 km nord for Sollihøgda.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Okt 2010

Demningen ved utoset

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved utoset av Plassevannet ved Toresplassen er en solid steindemning. Den lekker i bunnen, men er ellers fortsatt i god stand. Helt dekket av kratt mot vannet, men på østsiden går blåstien, og her er det ryddet. Bygget før 1869.

20 Okt 2010

Saga ved Gorrmyr

Av Odd Tore Saugerud

Gorrmyr (Gørrmyr) heter i dag Myra og ligger langs Rv285 1,4 km fra Skaret. Damtjernbekken går friskt ned en bratt bakke mot myra, men dette fallet ble ikke utnyttet. I stedet ble myra demmet opp syd for Rv285 og brukt som nærreservoar, mens vannhjulet lå litt lenger ned langs bekken. Ruinene ligger i dag i tett kratt, men er godt bevarte.

07 Nov 2010

Ei røys halvråtne tømmerstokker

Av Odd Tore Saugerud |

Slik ser trigtårnet på toppen av Øskjevallsbrenna ut i dag. For den som tilfeldigvis kommer forbi kan det nok være vanskelig å forstå hvorfor det er kjentmannspost her. Men kjentmannsmerkehåndboken gir svar på dette og mere til, og bidrar til å gi slike kulturminner den oppmerksomheten de fortjener. Bilde nr. 12832 viser hvordan tårnet så ut i mai 2000.