Demningen ved Damtjern

Vestre del av demningen ved Damtjern (nord for Sollihøgda) er fortsatt i god stand. Rett utenfor høyre bildekant ligger en rad av steiner som er parallelle med dagens demning. Er det spor etter den første demningen som regulerte driftsvann til saga ved Gorrmyr? Se også bilde nr. 12846.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2010

Fossen i Damtjernlia

Av Odd Tore Saugerud

Damtjernbekken forserer Damtjernlia (rett øst for E16 ved Skaret) i friske småfosser. Her krysser tømmerveien bekken for annen gang.

14 Okt 2010

Hørtekollens typiske profil

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det har vokst opp mye skog og kratt der Svenskeveien nå ender ved E16, er det mulig å ane hvordan utsikten kan ha vært. Hørtekollen til høyre, i midten med mast: Brekkeåsen.

11 Okt 2010

En nydelig opparbeidet vei

Av Odd Tore Saugerud

Svenskeveien på sitt beste langs Damtjern, ca. 2 km nord for Sollihøgda.