Forfall og lekkasje

Østre del av demningen i Damtjern (2 km nord for Sollihøgda) er i forfall, og lekker i bunnen. Vannstanden i Damtjern nå er derfor om lag to meter lavere enn da Svenskeveien var ny.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2010

Demningen ved Damtjern

Av Odd Tore Saugerud

Vestre del av demningen ved Damtjern (nord for Sollihøgda) er fortsatt i god stand. Rett utenfor høyre bildekant ligger en rad av steiner som er parallelle med dagens demning. Er det spor etter den første demningen som regulerte driftsvann til saga ved Gorrmyr? Se også bilde nr. 12846.

11 Okt 2010

Fossen i Damtjernlia

Av Odd Tore Saugerud

Damtjernbekken forserer Damtjernlia (rett øst for E16 ved Skaret) i friske småfosser. Her krysser tømmerveien bekken for annen gang.

14 Okt 2010

Hørtekollens typiske profil

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det har vokst opp mye skog og kratt der Svenskeveien nå ender ved E16, er det mulig å ane hvordan utsikten kan ha vært. Hørtekollen til høyre, i midten med mast: Brekkeåsen.