Tåke over Damtjern

Et velkjent syn i den hvite årstid, kanskje noe mer ukjent ellers: Der scooterløypa fra Finneflakseter kommer ned på Damtjern (nord for Sollihøgda). Tåke i dette området er ikke uvanlig så lenge Tyrifjorden er åpen og vinden står fra denne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2010

Mosegrodd og velholdt

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på Svenskeveien langs Damtjern. Fra venstre (vest) kommer er bratt sti ned midt på bildet. Den går til en hule i åssiden.

11 Okt 2010

Forfall og lekkasje

Av Odd Tore Saugerud

Østre del av demningen i Damtjern (2 km nord for Sollihøgda) er i forfall, og lekker i bunnen. Vannstanden i Damtjern nå er derfor om lag to meter lavere enn da Svenskeveien var ny.

11 Okt 2010

Demningen ved Damtjern

Av Odd Tore Saugerud

Vestre del av demningen ved Damtjern (nord for Sollihøgda) er fortsatt i god stand. Rett utenfor høyre bildekant ligger en rad av steiner som er parallelle med dagens demning. Er det spor etter den første demningen som regulerte driftsvann til saga ved Gorrmyr? Se også bilde nr. 12846.