Skiltstaken ved Grunntjernet

Her i løypekrysset nord for Grunntjern går Oslo - Gjøvik løypa, rød løype, sydover og krysser bekken fra Randsjøen. Løypa østover, grønn løype fører mot Stråtjerna og Sagvollstallen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Mar 2011

Sjosætra og Hvalebykampen

Av Else Randi Kvåle

Bildet er tatt fra vollen på Sjosætra med Hvalebykampen i bakgrunn.

02 Mar 2011

Skiltstolpen ved Stråtjerna

Av Else Randi Kvåle

Her fortsetter grønn løype til venstre, nord over. Rosa løype går østover på nordsida av Steinsjøen og ender på Sagvollen. Her finner vi Sagvollstallen som er åpen for servering, helgene i vinterhalvåret. Vi finner også Kjørestua som er en ubetjent DNT hytte som driftes av Hadeland Turlag.

02 Mar 2011

Harespor inn til Sjosætra

Av Else Randi Kvåle

Sjosætra ligger etter skogsbilvegen, Ullvildsdalen - Våja. Grønn løype går over vollen.