Veivalg ved Elvikbråtan

Ved Elvikbråtan går skogsbilveien (Abrahamrudveien) opp til Krokskogen (til venstre på bildet). Sykkelruten opp til Skardtjern går på denne den første kilometeren. Ved å ta asfaltveien (sydover) kommer man til Sundvollen, mens Åsa er den andre veien. Fra disse stedene er det sykkelruter videre opp på Krokskogen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2011

Ved foten av Krokskogen

Av Erik Unneberg

På østsiden av Steinsfjorden går Åsaveien. Den er et greit alternativ for syklister som vil ta seg fra for eksempel Sundvollen og opp til Damtjern. I Markadatabasen finnes det sykkelruter som beskriver denne strekningen. Bildet er tatt på strekningen Sundvollen - Elvikbråtan. Som vi ser, så er det full sommer her nå. Krokskogmassivet ser vi rett frem og til høyre, mens Steinsfjorden (utenfor bildet) er til venstre for veien.

12 Jun 2011

Tre fiskeslag i Øyangen

Av Torgeir Stenstad |

Både ørret, sik og abbor trives i Øyangen. Men du må ha eget fiskekort, og garn er kun tillatt for grunneiere og hytteeiere.

12 Jun 2011

Morgen ved Øyangen

Av Torgeir Stenstad

Rotur en tidlig morgen på Øyangen er fredfullt for sjelen. I vestre ende sees en fritidsbolig, som på 1920-tallet var del av et sanatorium. Se for øvrig bilde nr. 14230.