Kalven renner over

Skikkelig våtmark rundt Kalven nord i Øyungen. Beste fremkomstmiddel i disse dager er kano.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2011

Vakker høstmorgen ved Øyungen

Av Kjersti von Krogh

Nå er vannet fullt, og elvene går buldrende og svære. Blåstien på østsiden av vannet går rett som det er ut på dypt vann.

19 Sep 2011

Høgfossen: Hit, men ikke lenger

Av Odd Tore Saugerud

Høgfossen er mektig i flom, og gir da et helt annet inntrykk enn det bilde nr. 12727 viser. Hverken kamera eller fotograf ville hatt godt av en tur ned i juvet her nå. Her var det også slutt på turen, for Asdøla fylte hele dalbunnen og det er ingen passeringsmuligheter. Og litt høyere opp blir det enda trangere med stri elv over svaberg.

19 Sep 2011

Bratt og trangt

Av Odd Tore Saugerud

Etter øvre bru mot Høgfossen blir juvet trangere med stup rett ned i elva på sydsiden. På nordsiden er det fortsatt plass til blåstien, men her var den delvis gravd ut på et par steder av flommen.