Føremelding Langtjern

I skiløypetraseen langs Langtjern var myrene for det meste såpass frosne at de bar en mann, men innimellom, som her ved nordenden, var det gode muligheter for et raskt fotbad. Selve tjernet hadde ishinne med vann over, men det er jo av mindre interesse etter at løypa ble lagt på land på østsiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Nov 2011

Lange klopper på myrene sydvest for Tolleråsen

Av Odd Tore Saugerud

Gamle o-kart viser to små og tildels utydelige stier fra Purvollen forbi Tolleråsen og til Stormyra (Høgåsmyra på gamle kart). I begynnelsen går de gjennom gamle og nye hogstfelt og er nokså usynlige, men der bratta starter viser den nordvestligste seg å være en oppbygd gammel tømmervei. Fortsatt vedlikeholdt med kutting av falne trær og forbedret med klopper og planker i myrene.

27 Nov 2011

Purvollen. Et kamerablikk gjennom vinduet

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke pent å titte gjennom vinduet i andres hus, men fristende å la kameraet gjøre det. Innredningen her kan vel beskrives som solid og nøktern.

27 Nov 2011

Purvollen seter i varm novembersol

Av Odd Tore Saugerud

Det var varmt og godt i solveggen på Purvollen i dag, termometeret viste opp mot 10 °C. Vollen er fortsatt åpen og fin, og fra denne vinkelen ser husene gamle, men ikke altfor medtatte ut.