Solnedgang fra Gjelleråsen

Gjelleråsen er skogkledt, og utsikten er nokså begrenset. Men her, på en rygg nord for Svingele øverst i Kongedalen, er det i alle fall mulig å komme så høyt at man kan nyte solnedgangen. For tolv år siden var denne ryggen helt åpen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Des 2011

Lukedammen

Av Odd Tore Saugerud

En ganske alminnelig liten skogsdam med bekk og myr ved skiløype og sti fra Gjelleråsen til Gullhaug. Liten, men likevel det eneste vannet på Gjelleråsen på turkartet 1:50 000. Navnet kommer av at den renner til gårdene Lukenga/Luke.

29 Des 2011

Trives med årets julevær: Vintersopp

Av Odd Tore Saugerud |

Snø og sopp er som oftest en umulig kombinasjon. Men denne soppen tåler frost, og kan fortsette å vokse når det blir varmegrader. Vintersopp er navnet, og hatten er spiselig. Den største her var ca. 4 cm i diameter, dvs. middels stor, og det blir derfor mye arbeid med å samle til et måltid.

29 Des 2011

Skansene på Gjelleråsen - hovedskansen

Av Odd Tore Saugerud |

Skansene på Gjelleråsen er restene av et forsvarssystem av de nordøstlige innfartsveiene til Christiania. Skansene ble bygget i tiden før 1716 som forsvar mot svenskene, og ble angrepet av Karl XII i 1716. Hovedskansen er vest for Oldtidsveien i bratta fra Lahaugmoen, mens det er en sekundærskanse øst for veien. I tillegg er det spor etter en rekke geværstillinger bak skansene.