Tradisjonell nyttårsfeiring ved Skuibakken

På Skui er det etter at Skuibakken ble utvalgt til kulturminne tradisjon å feire nyttår med bål og raketter fra unnarennet. Slik tok det seg ut fra vår veranda 3 km lenger mot øst. Med dette ønsker jeg alle som bidrar til og/eller er innom Markadatabasen et godt nytt år!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Des 2011

Krokskogen mot solnedgang på årets siste dag

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser Krokskogen fra Ringkollen i nord til Tømmerås i syd som sett fra Snyta på Ringerike. Det nordligste dalsøkket er Damtjern/Stubdal, så kommer Gyrihaugen, mens dalsøkket som nesten er dekket av tåkeflaket er Krokkleiva. I forgrunnen er en av de tallrike gravhaugene på Ringerike.

31 Des 2011

Ved Femputtene

Av Berit Saghaug Mørck

Fine løyper ved Femputtene på nyttårsaften 2011.

31 Des 2011

Tett i Djupdalsløypa

Av Eivind Molde

Noen kom, noen gikk. Det var folksomt ved starten av Djupdalsløypa i dag. Også Toresplassløypa starter her, men i dag var forholdene absolutt best gjennom Djupdalen. Sørsetra var nok et mål for mange denne siste dagen i 2011.