Flyttblokk ved Sør-Elvåga

I Østmarka er det mange store flyttblokker. Nuggerudsteinen er kanskje den best kjente. Denne blokken ved vestsiden av Sør-Elvåga ligger mer gjemt, men står ikke tilbake for Nuggerudsteinen i størrelse. Ola Dilt-post 2012, bra rasteplass med utsikt mot Sør-Elvåga litt syd for steinen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jun 2012

Rødmerket løype i Svartdalen

Av Odd Tore Saugerud

Det går rødmerket skiløype gjennom Svartdalen. Dette må være en ekte naturløype, for her er det stedvis så trangt at ikke engang en scooter vil komme frem. Det sies at det alltid er brøytet løype gjennom dalen, men de gangene jeg har vært her vinterstid har det ikke vært nok snø til det.

19 Jun 2012

Svartdalen, trang og vill

Av Odd Tore Saugerud

Dette er bildet er også tatt mot syd, men lenger mot nord enn bilde nr. 16745. Den sydlige delen av dalen er lite fristende etter kraftig regn, mens den delen som heller mot nord er tørrere og litt videre.

19 Jun 2012

Svartdalen, en lang kløft i Østmarka

Av Odd Tore Saugerud |

Svartdalen er en spesielt mørk og trang dal, i et vilt og uberørt område. Dette er bildet er tatt mot syd fra den eneste stien som krysser Svartdalen. I sydenden av dalen lå kjentmannspost 46 i perioden 1990-92.