Her er det stopp?

Slik ender tømmerveien på østsiden av Store Gryta. Utsikt mot bratt og tettvokst li med rasmark, ingen sti på kartet. Men opp skrenten går det likevel et tråkk, som fortsetter helt til nordenden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jun 2012

Familien Kanadagås

Av Bjørg Løvlien |

I følge Wikipedia tilhører Kanadagåsa andefamilien. Den er erklært uønsket i Norge. Det så imidlertid denne familien ut til å ta med stor ro. Bildet er tatt ved sørenden av Steinbruvann i Lillomarka.

21 Jun 2012

«Undergangen er stengt»

Av Odd Tore Saugerud

Korketrekkeren på veien mellom Østmarksetra og Sarabråten er velkjent for de fleste som ferdes i Østmarka. Men de siste årene har den begynt å skrante, med stein i muren som løsner og forskyver seg. Til nå reparert etter vanlig norsk offentlig tradisjon: advarselsskilt og ingen aksjon før det blir (mye) verre.

21 Jun 2012

Nuggerudsteinen

Av Odd Tore Saugerud |

Nuggerudsteinen, også kalt «Fandens prekestol», ligger på Bjørnåsen rett inntil blåstien mellom Nuggerud og Haukåsen. Sammenlignet med flyttblokken på bilde nr. 16748 er nok denne et par nummer større. Det har vokst til rundt steinen, men fortsatt litt utsikt mot øst, og sannsynligvis mye utsikt fra toppen av steinen for de som har klatretrang. Kjentmannspost 41 1994-96.