Enda en vik av Åborvann

Det går flere ganske bratte og dype daler ned i Åborvann hvor de danner dype viker. Som bildet viser, er det ikke greit å følge strandkanten langs vannet, og det blir da å gå i skråli og over småkoller mellom dalene. Skyene begynner nå å bli truende, og det faller lett regn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2012

En vik av Åborvann

Av Odd Tore Saugerud

Nei, det er ikke skrivefeil: Før Nordbysjøen ble demmet opp åtte meter lå det tre vann her, fra syd Åborvann, Søndre Nordbysjø og Nordre Nordbysjø. I denne vika kommer to småbekker ned.

26 Jun 2012

Et tråkk mellom skrenter

Av Odd Tore Saugerud

Selv om Kjentmannshåndboken 2010-12 beskriver området rundt Grinderkollen som veiløst og vilt, er det likevel flere steder tråkk som kan være nyttige for å ta seg gjennom terrenget. Men tråkk begynner og forsvinner der de passer dem, gjerne i urd eller myrer, og helst i skråli med skrenter.

26 Jun 2012

Krevende terreng på vei mot Grinderkollen

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboken 2010-12 beskriver området rundt Grinderkollen som veiløst og vilt, og mange steder vanskelig å ta seg frem i. Det er nok riktig for de som tar kollen fra øst, hvor det er smådaler med lav, men tett vegetasjon over myr og steinur i bunnen, skrenter og stup i skråliene, og gamle og nyere vindfall på kryss og tvers. Disse røttene kunne nok sette fantasien i sving en sen høstkveld med tåke.