Blåmerket mellom Huketjerna

På vei mot nordenden av Østre Huketjern fant vi nokså uventet blåmerking på noen trær, se nær høyre kant av bildet. Sti var det knapt spor etter, og på de seks turkartene vi har over området, det eldste revidert i 1970, var hverken vanlig sti eller blåmerket sti tegnet inn her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2012

Stupbratt bredd langs Østre Huketjern

Av Odd Tore Saugerud

Stup og skrenter i retning nord/syd er typisk for Østmarka. Vanligvis er utsikten fra disse begrenset siden de er bevokst eller det er høy skog nedenfor, men her mot nordenden av Østre Huketjern er det ganske fri sikt sydover over tjernet.

27 Jul 2012

Vestre Huketjern

Av Odd Tore Saugerud

Lengden av det vestre tjernet er bare ca. 1/3 av det østre, men sett fra syd, dvs. samme retning som bilde nr. 16970, er likheten stor. Avstanden mellom tjernene er da også bare ca. 200 meter.

27 Jul 2012

Snødryss i juli ved Huketjerna?

Av Odd Tore Saugerud

Stedvis så det slik ut langs bredden av begge Huketjerna. Snø var det ikke, men derimot kalk som hadde blåst vekk fra vannene, sannsynligvis under helikopterkalking i østavind. Mesteparten av de fullmodne moltene bar også spor av kalking og var uspiselige. Vi har selv blitt helikopterkalket på Hardangervidda, og der så både landskapet og vi slik ut etterpå.