Moldkastet i Vestmarka: En seng kan ha flere funksjoner

Vi har nå fulgt forfallet av Moldkastet i over ni år. Sammenlignet med tilstanden i 2010 har nå den søndre endeveggen på hovedhuset lagt seg, mens den nordre fortsatt holder seg oppreist ved å lene seg på sprinkelsenga. En innvendig dør sørger for at midtveggen ikke bryter sammen. Kjentmannspost 1992-94

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2012

Haukeliseter i Vestmarka: hustuft nord på vollen

Av Odd Tore Saugerud

Haukeliseter i Vestmarka ligger om lag 1,2 km rett syd for Nyseter. Også her er det spor av åpen voll og tydelige rydningsrøyser. Asker SKs orienteringskart over Bømarka, turutgaven med kulturhistoriske steder inntegnet, viser at det er to mulige ruiner på vollen, en nord på vollen, og en helt inntil skiløypa 150 meter lenger sør. Bildet viser den nordligste, en firkantet forhøyning i vollen, bevokst med unggran langs nordsiden. Uten et kart ville man knapt ha tenkt seg at dette var spor etter et hus.

19 Sep 2012

Nyseter i Vestmarka: restene av brønnen

Av Odd Tore Saugerud |

Nyseter i Vestmarka var ikke bare seter, her var det fastboende i alle fall til 1875, og det var en innmark på minst 20 dekar. Nå er vollen gjenngrodd med store graner, og det er bare gresspartiene mellom disse og tallrike rydningsrøyser som viser at her var det en gang et jordbruk. Asker SKs orienteringskart over Bømarka, turutgaven med kulturhistoriske steder inntegnet, viser at der kjentmannsposten står, er det en ruin, og rett øst for denne en vanngrop. Ruinen ser mest ut som ei steinrøys, mens vanngropa som bildet viser, har innvendig steinmur og sannsynligvis har vært en brønn.

19 Sep 2012

Kjent og kjært fotomotiv

Av Kjersti von Krogh

Sør i Haugskollen ligger ruinene etter Solfjellstua, som en gang var et tradisjonsrikt serveringssted. Utsikten over vestre Bærum, Skui og Stovivann er flott denne vakre sensommerdagen.