Moldkastet i Vestmarka: de enda mer sørgelige rester av uthuset

Uthuset på Moldkastet lå nede allerede i 2010, og er nå enda mer preget av råte. Men i ettermiddagssola er Moldkastet fortsatt et ganske trivelig sted. Kanskje verdt et besøk før husene faller helt sammen? Kjentmannspost 1992-94.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2012

Moldkastet i Vestmarka: med veggen som tram

Av Odd Tore Saugerud |

Hovedhuset på Moldkastet faller fra hverandre bit for bit. Her har en del av østveggen tatt plassen til det opprinnelige inngangspartiet. Med en skikkelig snøvinter vil kanskje det hele ligge nede neste vår. Kjentmannspost 1992-94.

19 Sep 2012

Moldkastet i Vestmarka: En seng kan ha flere funksjoner

Av Odd Tore Saugerud |

Vi har nå fulgt forfallet av Moldkastet i over ni år. Sammenlignet med tilstanden i 2010 har nå den søndre endeveggen på hovedhuset lagt seg, mens den nordre fortsatt holder seg oppreist ved å lene seg på sprinkelsenga. En innvendig dør sørger for at midtveggen ikke bryter sammen. Kjentmannspost 1992-94

19 Sep 2012

Haukeliseter i Vestmarka: hustuft nord på vollen

Av Odd Tore Saugerud

Haukeliseter i Vestmarka ligger om lag 1,2 km rett syd for Nyseter. Også her er det spor av åpen voll og tydelige rydningsrøyser. Asker SKs orienteringskart over Bømarka, turutgaven med kulturhistoriske steder inntegnet, viser at det er to mulige ruiner på vollen, en nord på vollen, og en helt inntil skiløypa 150 meter lenger sør. Bildet viser den nordligste, en firkantet forhøyning i vollen, bevokst med unggran langs nordsiden. Uten et kart ville man knapt ha tenkt seg at dette var spor etter et hus.