Finneflakseter: seterhuset står fortsatt, fjøset har for lengst lagt seg

Vi har en slags tradisjon med å ta en tur til Finneflakseter med litt uregelmessige mellomrom, så i dag var det naturlig å legge tilbaketuren fra Geitstigen til Kleivstua om Finneflakseter. Seterhuset står ganske bra fortsatt, men bunnstokkene har begynt å råtne. Fjøset på setervollen nedenfor har for lengst lagt seg, og storskogen har inntatt det som tidligere var en stor, åpen voll.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Geitstigen: utsikt mot Hørtekollen og Finnemarka og mot tåkehavet over Holsfjorden

Av Odd Tore Saugerud

I Marka var dette en strålende og forholdsvis solvarm dag, men på kjøreturen på E16 fra Sollihøgda til Sundvollen og Dronningveien videre til Kleivstua var det sur og klam tåke fra Tyrifjorden. Fra Geitstigen kunne vi se toppen av tåkehavet over Holsfjorden skapt av åpen fjord og trekk fra vest.

11 Okt 2012

Geitstigen: en kolle med forholdsvis flatt topplatå

Av Odd Tore Saugerud |

Den kollen som nå kalles Geitstigen på kartene, har et forholdsvis flatt topplatå med skogkledde rygger med myrer mellom og spredte hytter. Området rundt det høyeste punktet på 506 moh., er ganske åpent mot syd. På bildet av kjentmannsposten kan man skimte Oslofjorden til høyre i bildet. Kjentmannspost 2012-14.

11 Okt 2012

Nordsetra: stupene på Geitstigens nordside

Av Odd Tore Saugerud

Vi tok kjentmannsposten på kollen/topplatået Geitstigen fra Nordsetra, og måtte da forsere rekken av stup som omslutter Geitstigen på alle sider, bortsett fra syd. Tanken slo oss da at kanskje var det geitehold på Nordsetra en gang. Geiter liker å klatre, og lager gjerne stier. Kanskje ble den bratte stien (stigen) opp stupene fra nord kalt Geitstigen, dvs. den bratte geitestien. Reidar Holtvedt i boken «Krokskogen» underbygger dette med uttrykket «tok han Geitstigen til Kleivstua». I eldre tid ble stien opp til og på platået kalt Geitstigen, men senere har navnet i stedet blitt brukt om kollen/topplatået som stien gikk over.