Finneflakseter: tømmerhytta i skogen

Litt nord for Finneflakseter og noen meter øst for skiløypa står denne lille tømmerhytta gjemt bak trærne. Sett fra vest i tilsynelatende god tilstand, men taket og en skarve grankvist som lås tyder på at her er det ikke fare for ubedte gjester.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Finneflakseter: fuglekasse med sko og fuglerede på topp

Av Odd Tore Saugerud

På østveggen av seterhuset på Finneflakseter er det to symmetrisk plasserte fuglekasser. På begge har fuglene foretrukket å bygge rede på taket i stedet for inne i kassen. Også for fugler er utsikt attraktivt? På den ene har det også stått en utgått sko så lenge jeg kan huske.

30 Mai 2005

Finneflakseter: fjøset i mai 2005

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er det foreløpig eldste bildet i Markadatabasen av fjøset på Finneflakseter, tatt mens det fortsatt var kjentmannspost her. Forfallet var kommet langt allerede da. Kjentmannspost 2004-06. Posten står der fremdeles.

11 Okt 2012

Finneflakseter: seterhuset står fortsatt, fjøset har for lengst lagt seg

Av Odd Tore Saugerud

Vi har en slags tradisjon med å ta en tur til Finneflakseter med litt uregelmessige mellomrom, så i dag var det naturlig å legge tilbaketuren fra Geitstigen til Kleivstua om Finneflakseter. Seterhuset står ganske bra fortsatt, men bunnstokkene har begynt å råtne. Fjøset på setervollen nedenfor har for lengst lagt seg, og storskogen har inntatt det som tidligere var en stor, åpen voll.