Lille Åklungen: en gammel gruve

På vestsiden av lille Åklungen, ganske nær demningen, er det en mørk flekk i fjellet. En tur bort dit viste at det er en delvis gjenfylt gruvegang. Når det var drift her, og hva som ble utvunnet, er ikke kjent for oss.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Okt 2012

Lille Åklungen: den nye demningen

Av Odd Tore Saugerud

Da den gamle demningen ble utbedret, ble den tettet og gitt et overløp av betong. Man kan vel si at fossen fra overløpet ble fin og at den gamle demningen fortsatt er idyllisk. Betongdelen bryter både i stil og i utførelse, og rekkverk i stål og grov hønsenetting over stupet ved siden av fossen tjener bare sikkerheten. Man får sette sin lit til tiden og voksevillig mose.

21 Okt 2012

Lille Åklungen: langt ned for vannet

Av Odd Tore Saugerud |

Lille Åklungen har vært tappet ned en god stund for utbedring av demningen, men nå er vannet fullt og vel så det. Her kaster vannet seg utfor det nye, glatte overløpet og lander om lag ti meter lavere. Den gamle demningen var kjentmannspost 2002-04.

21 Okt 2012

På blåmerket sti ved Butterudbonn

Av Berit Saghaug Mørck

På blåmerket sti i tett tåke mellom Butterudbonn og Kalvemyr.