En ruin ved Hansakollens sydfot

Planen for denne tåkefylte høstdagen var å besøke flyvraket i Hansakollens østli, og så over Vittenbergkollen/Hansakollen til Gaupekollen og videre ned hesteveien på vestsiden av Hansekollen tilbake. Med Stifinnerens o-kart «Tømtemarka» m 1:15 000 fra 1974 var vi godt rustet, for dette året var flyvraket en tur-o post. Her er vi ved første delmål, det som i 1974 var tegnet som en hytte, men hvor nå bare grunnmuren står igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2012

Under Ringiåsen

Av Berit Saghaug Mørck

Under Ringiåsen går denne fine stien. Gjerdet på oversiden av stien er i ferd med å ramle ned.

22 Okt 2012

Til minne om mølledriften i Åsa

Av Kjersti von Krogh

På grunn av industrivirksomhet fra ca. år 1320 til ca. 1900 ble nedre del av Åsa elv kalt Møllebekken. Det er funnet hele seks forskjellige tomter for kvernhus. Møllesteinene i monumentet var i bruk i det siste kvernhuset i fossen.

22 Okt 2012

I grenseland

Av Kjersti von Krogh

Blåstien fra Damtjern mot Stubdalsflaka krysser grensen mellom "Bondeskauen" og Løvenskiold-Vækerø, noe det røde merket på steinen under berghammeren viser. Trygt å ha blåstien i dette terrenget hvor Asbjørnsen i gammel tid gikk seg vill på sin tur mot Stubdal.