Enda et skogsinteriør i Bernhard Herres ånd

Bernhard Herre ble funnet død ved en bekk i lia nedenfor Midtkollen. Denne bekken øst for Hansekollen har mye av den samme stemningen i seg, renner i mosegrodd landskap med store trær, men er kanskje en smule lysere og vennligere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2012

Et skogsinteriør i Bernhard Herres ånd

Av Odd Tore Saugerud

Maridalsalpene må ha vært en del av Bernhard Herres område, i alle fall ble han funnet død i lia nedenfor Midtkollen. En dag som denne med tett tåke måtte være velegnet til å få frem litt av Bernhard Herres noe melankolske ånd. Denne stemningen er fra stien mot flyvraket.

22 Okt 2012

En ruin ved Hansakollens sydfot

Av Odd Tore Saugerud

Planen for denne tåkefylte høstdagen var å besøke flyvraket i Hansakollens østli, og så over Vittenbergkollen/Hansakollen til Gaupekollen og videre ned hesteveien på vestsiden av Hansekollen tilbake. Med Stifinnerens o-kart «Tømtemarka» m 1:15 000 fra 1974 var vi godt rustet, for dette året var flyvraket en tur-o post. Her er vi ved første delmål, det som i 1974 var tegnet som en hytte, men hvor nå bare grunnmuren står igjen.

23 Okt 2012

Under Ringiåsen

Av Berit Saghaug Mørck

Under Ringiåsen går denne fine stien. Gjerdet på oversiden av stien er i ferd med å ramle ned.