Skjærsjøelva: den nederste fossen

Langs Skjærsjøelva er det fortsatt mange spor etter tømmerfløtingen i tidligere tider. På begge sider av den femte og siste fossen før elva renner ut i Maridalsvannet, er det store skåmurer som fortsatt er i ganske god tilstand, og i elveleiet er det skåttbruer av tømmer. Syd for søndre skåmur (til høyre i bildet) er det rester etter brukaret der Ankerveien krysset elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Nov 2012

Kjempesteinene ved Småvannsbu

Av Odd Tore Saugerud |

Kjempesteinene ved Småvannsbu er en velbrukt postdetalj både i turorientering og i andre sammenhenger. Her kvitteres det enda en gang på en post ved denne detaljen, mens fotografen forsøker seg på en litt annen vinkling enn de mest tradisjonelle.

19 Nov 2012

Knappenålsmyr

Av Odd Tore Saugerud

Merkelig navn på stor myr nordvest for Blåfjellstua. Mens de fleste av grasmyrene i området hadde blitt brune, hadde denne fortsatt et sterkt rødlig skjær spekket med små, hvite rimpartier. Også ved Knappenålsmyr finnes det en post i Ski-o-ladden 2012. Myrene i dette området har ikke frosset til enda, og stiene er våte med til dels isdekte svaberg.

19 Nov 2012

Mens vi venter på snøen

Av Odd Tore Saugerud

Ingen grunn til å sture over at snøen ikke kommer tidsnok: Turorientering på ski går nesten like bra uten ski, men veivalgene blir annerledes. Asker Skiklubb arrangerer både Askeladdden og Ski-o-ladden hvert år. Mens postene i Askeladden er tatt inn nå, er postene i Ski-o-ladden satt ut. Her ved Verkensmåsan finnes det en post.