Fri pga. glede

Fine forhold her på veien sør for Store Sandungen i Vestmarka. Ellers er det mye avslitt og en del grus og is. Lettskyet vær og noen kuldegrader skapte en fin vinterstemning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Nov 2012

Evjene ved Vesle Svartungen

Av Thore Knudsen

Like etter at en har passert Bjørtjenn på veien fra Vesle Damtjennet til Store Svartungen, kommer en tett innpå elva som renner ut fra Vesle Svartungen. En ser ned på et par evjer som elva har dannet, og der finner en ofte fine fotomotiver, f.eks. nå på seinhøsten med åpent vann og snø på landskapet rundt.

28 Nov 2012

Løypekjøring ved Store Svartungen

Av Thore Knudsen |

Løypekjører Oddbjørn med traktor og Skjeldalfres like sør for Svartungstua. Det er fine skimuligheter på skogsbilvegene i Skrukkelia etter det siste snøfallet. Løypa fra Vesle Damtjennet er nå kjørt videre forbi Store Svartungen og opp til Aurtjenn.

27 Nov 2012

Østernvann: en ny forankret veiviser

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser den lille idylliske øya på bilde nr. 15047 slik som den ser ut i år, med nyoppsatt veiviser på trykkimpregnert påle forankret med beslag i øya. Foreløpig er den vel mest til nytte for båttrafikken, men man kan neppe si at den har gjort øya mer idyllisk.