Gjennom Lygna hyttegrend

Løypetraseen går gjennom det nye hyttefeltet på Lygna hvor det nå legges ut flere hundre tomter tilsalgs.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Des 2012

Ved Lygna Utfartsparkering

Av Rune Resset

Bilde fra Stormyra på Lygna der løype nr. 1059 starter/slutter, i sørvest-hjørnet ved Lygna utfartsparkering.

27 Des 2012

Nytt skilekområde i lysløypen

Av Ivar Gilså

Bærum kommune har i forkant av 2012/2013-sesongen utvidet og forbedret lysløypen på Vestmarksetra. Blant annet har det blitt satt opp stolper og lys på hogstflaten langs Gamle Gupuvei, slik at dette kan brukes som skilekområde også om kvelden. I bakgrunnen skimter man storbyen i det fjerne.

27 Des 2012

Romjul på Gupu gård

Av Ivar Gilså

Godt med besøk på Gupu denne tredje juledagen - ikke rart med fantastisk vær og godt føre.