Ved Fiskeløysa

Løypa går sørover gjennom lett terreng, på moer og myrer. Her ved Fiskeløysa kommer den inn på skogsbilvei. Vi skimter vannet til venstre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Feb 2013

Bønnerudtjern

Av Eyvind Wang

Perfekt dag på Krokskogen. På Bønnerudtjern blåste det rim og snø av trærne.

09 Feb 2013

Bratt ned

Av Eivind Molde

Kommer man fra Storbråten, går løypa bratt ned her ved Gråbakkvangen. Kanskje best å gå i motsatt retning her...

09 Feb 2013

Kikker utover

Av Nina Didriksen

Fra Kikuttoppens 611 moh. var det et flott og vinterlig skue i dag. Langt i sør, til høyre i bildet, skimtes Tryvannskleiva og -tårnet, og i venstre bildekant sees strømmen av skiløpere som en stripe over Bjørnsjøen.