Øvre Rustan i forfall

Øvre Rustan var en liten gård som på slutten av 50-tallet ble "slukt" da Forsvaret bygget ut rakettbatteriet NIKE i Vestmarka. Våningshuset, antakelig fra 1800-tallet, og vognskjul/låve ble en del av det militære anlegget på utskytingsområdet. Mesteparten av militær aktivitet ved Rustan forsvant tidlig på 90-tallet, og siden den tid har mye forfalt - dessverre har forfallet også fortsatt etter at Løvenskiold kjøpte området tilbake i 2007, til tross for at området har status som verneverdig. Gårdsbygningene og en rekke militære installasjoner er synlige fra løypen mellom Tveitersetra og Sandungen, som stedvis går helt inntil piggtrådgjerdet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2013

Gjennom granskogen

Av Ivar Gilså

Løypen mellom Furuholmen og Semsvannet veksler fint mellom åpne myrområder og høy skog som gir følelsen av å gå i en allé.

14 Feb 2013

Langs Nedre Fløyta i sneværet

Av Ivar Gilså

Fløyta er et sakterennende vassdrag som bringer vann fra de store myrområdene sentralt i Vestmarka ut i Gupuelven, som igjen renner ut i Semsvannet. Her går vi langs Nedre Fløyta, like sørvest for Furuholmen.

14 Feb 2013

Hvilebrakke

Av Torkel Kristoffersen

Syd i Østmarka er det steder der det ikke er så mye folk. Denne hvilebrakka brukes nok ikke så ofte. På bordet inne i brakka ligger det et nummer av Dagbladet fra 1987. Der er det store overskrifter om det kommende OL i Calgary.