Ned Gupuveien

Den gamle nedfarten fra Gupu via Askersetra og ned til Vestmarksetra/Franskleiv går på det som kalles Gupuveien. Helt til inn på 2000-tallet var dette en av hovedløypene i området, men nå er traseer lagt om, og denne gamle traseen kjøres opp med scooter eller ATV innimellom. I dag har det imidlertid vært brukt grovere utstyr, for én gangs skyld.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2013

Øvre Rustan i forfall

Av Ivar Gilså

Øvre Rustan var en liten gård som på slutten av 50-tallet ble "slukt" da Forsvaret bygget ut rakettbatteriet NIKE i Vestmarka. Våningshuset, antakelig fra 1800-tallet, og vognskjul/låve ble en del av det militære anlegget på utskytingsområdet. Mesteparten av militær aktivitet ved Rustan forsvant tidlig på 90-tallet, og siden den tid har mye forfalt - dessverre har forfallet også fortsatt etter at Løvenskiold kjøpte området tilbake i 2007, til tross for at området har status som verneverdig. Gårdsbygningene og en rekke militære installasjoner er synlige fra løypen mellom Tveitersetra og Sandungen, som stedvis går helt inntil piggtrådgjerdet.

14 Feb 2013

Gjennom granskogen

Av Ivar Gilså

Løypen mellom Furuholmen og Semsvannet veksler fint mellom åpne myrområder og høy skog som gir følelsen av å gå i en allé.

14 Feb 2013

Langs Nedre Fløyta i sneværet

Av Ivar Gilså

Fløyta er et sakterennende vassdrag som bringer vann fra de store myrområdene sentralt i Vestmarka ut i Gupuelven, som igjen renner ut i Semsvannet. Her går vi langs Nedre Fløyta, like sørvest for Furuholmen.