Scooterløypa Sarabråten-Hauktjern-Kroktjern

På løypekartet er det merket scooterløype Sarabråten-Hauktjern-Kroktjern, og i år var den også kjørt, da med ATV og slådd. Fremdeles grei nok på vannene, men i skogen var den ujevn og nokså hard, og delvis strødd med barnåler som her mellom Hauktjern og Kroktjern. Nå passer den nok best for fotgjengere.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Mar 2013

Kroktjern: I natt hadde dyrene dans her

Av Odd Tore Saugerud

I dag var det fullt at dyrespor på den nordøstlige delen av Kroktjern, sannsynligvis spor etter nattens aktiviteter. En ganske kraftig nordasno kombinert med lett nysnø hadde delvis fylt sporene og gjorde sportyding vanskelig, men mye tydet på elg og hare var i hovedrollene. Dessverre ble mange av sporene borte ved nedskaleringen av bildet til markadatabase-størrelse.

14 Mar 2013

Utsnitt av en lang, naturlig klatrevegg

Av Odd Tore Saugerud

Mesteparten av vestbredden av Hauktjern er nesten loddrette stup som går rett i vannet. Sommerstid bare tilgjengelig for klatrere og med båt, men vinterstid går det greit å komme så nær også til fots at man kan helt ut føle og forstå hvor høy og bratt veggen er.

14 Mar 2013

Den blåmerkede kløfta

Av Odd Tore Saugerud

Den blåmerkede kløfta ved Hauktjern er alltid interessant. Med is i bunnen og sol direkte inn i kløfta var den i dag en utfordring for både fotograf og kamera.