Det våres på myrene

Under trærne begynner lyngen å titte frem, men i løypene er det fortsatt rikelig med sne. Her på vei ut på Jongsmyr i Vestmarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Apr 2013

Solnedgang over Nøklevann

Av Fredrik Gade

Flotte forhold i Østmarka nå (med unntak av noen avsvidde sørhellinger, myrer med overvann og partier med bøss under trær), og særlig på vanna er det raske spor om man vil stake eller skøyte, som her på Nøklevann.

07 Apr 2013

Høymyr – populær innfallsport til Krokskogen

Av Erik Unneberg

Høymyr ligger ca. 1 km fra Sollihøgda, og er en av de mest populære innfallsportene til Krokskogen. På bildet ser vi selve gården Høymyr til høyre, mens litt av den store parkeringsplassen skimtes bak trærne til venstre. Også i dag var det stor tilstrømning til løypene herfra, men nå på ettermiddagen var det langt roligere her. Bildet er tatt fra høyden der avstikkeren fra Linjeløypa går ned til Høymyr, på området til skileiken.

07 Apr 2013

I ly på Borgersetra

Av Eyvind Wang

På Borgersetra er det kommet opp et nytt "le-skur" med grill og det hele. Ikke ekstremt behov for å søke ly der i dag.