Demningen ved Småvann: overløp og bunnuttak

Vannstanden i Småvanna var i dag + 1 cm, og det bølget over i overløpet. Men siden bunnluken sto delvis åpen for å sikre minstevannsføring i Småvannsbekken, rant det enda mer i demningens bunnuttak.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jun 2013

Demningen ved Småvann

Av Odd Tore Saugerud

I 1914 og tiden rett etter ble det av Bærums Verk Kraftverk (BVE) anlagt fire kraftverk i Trehørningsvassdraget/Lomma: Spikerbruksfallet, Vertshusfallet, Aurevann og Småvann. Småvann kraftverk utnyttet fallet i Småvannsbekken fra demningen i Småvann til Aurevann. Den opprinnelige dammen var en tørrmurt dam, som i 1935 (gammelt bilde datert 1920 var feildatert) fikk et påbygg med uttak for rørledningen til Småvannskraftverket. Den fikk ny krone i betong senere. Ifølge arbeidere fra Asker og Bærum Vannverk ble demningen rehabilitert tidlig på 1990-tallet, men kronen kan også være fra 1960 da Trehørningsvassdraget ble drikkevannsreservoar.

01 Jun 2013

Junikveld på Mosjøen

Av Lise Henriksen |

Flere kanopadlere benyttet denne fagre juni-kvelden på Mosjøens blanke flate. Bildet er tatt fra speiderhytta "Pølsebu" - hytta lengst nord i Mosjøen (på vestsiden).

01 Jun 2013

Tonekollen og Tonevann

Av Lise Henriksen

Å sitte på toppen av Tonekollen en varm sommerettermiddag, er nesten som en drøm... Tonevann blinker under oss, og frister med en dukkert. I Tonekoll-liene står et hav av liljekonvall i full blomst.