Postjakt i fossen

Etter kraftig regnvær de siste dagene, er det mye vann både i bekker og på stiene. Denne posten, en av mange i Nydalen Skiklubbs "Stifinner'n", står ved det som vanligvis er en liten bekk i sognsvannsområdet. I dag var bekken både et flott skue og en litt større utfordring å krysse for å lese av postkoden. Posten "klippes" ikke lenger med tang, men ved registrering av koden på internett.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2013

Utløpet av Gampetjern

Av Odd Tore Saugerud |

Gampetjern var siste post på dagen program. Hensikten var å sjekke om størrelsen på Bjørnstadbekken var slik at Gampetjern kunne regnes som starten på Trehørningsvassdraget, og å besøke en gammel kjentmannspost der. Etter onsdagens regnvær var vannføringen i bekken så stor at det var for risikofylt å krysse den på vadestedet ved utløpet, fordi det ligger rett ovenfor en fossestrekning. Bildet viser også den høye vannstanden i graset innover myren. Kjentmannspost i perioden 1992-94.

28 Jun 2013

Stupet mot vest på Gullikskollen

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Gullikskollen er det et stort stup som neppe er passerbart uten klatreferdigheter og –utstyr. Men granskogen her nede er så høy at det bare er synlig fra noen få steder.

28 Jun 2013

Gullikskollen er ikke enkelt tilgjengelig fra alle kanter

Av Odd Tore Saugerud

Gullikskollen ser ganske snill ut på kartet, men i virkeligheten er det flere hindringer, som dette stupet mot syd. Kombinasjonen av stup og skrenter og områder med tett urskog i liene opp mot kollen sammen med andre store koller og mange småkoller på disse, får meg til å lure på om Gullik i det hele tatt hadde ærend i dette området? Noen hendig ferdselsvei mellom Bogstad og og Kjerraten i Åsa kunne det neppe ha vært. Så man kan spekulere i at han rett og slett gikk seg bort og tok sin død av det, og at han senere ble funnet av noen som forsynte seg med pengene han bar.