Klopp med tilløp

Med dagens høye vannstand er ikke kloppa på blåstien i sydvestenden av Ringerikstjern landfast lenger, knapt nok tilgjengelig fra vestsiden med lengdesprang med tilløp. Men fortsetter man et stykke videre nedover utløpsbekken, er det mulig å balansere over på steinene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2013

Strømsdammen, stikryss og badevann

Av Odd Tore Saugerud

Strømsdammen ligger rett nedenfor Lillevann stasjon på Holmenkollbanen og sydvest for Rødkleiva, slalåmbakken fra OL i 1952. Som navnet antyder, er den oppdemmet med en ganske lav demning, utløp mot Jegersborgdammen og videre til Bogstadvannet. Stor steinrøys på vestsiden med lavdekke (rødberglav?).

30 Jun 2013

Postjakt i fossen

Av Line Mork

Etter kraftig regnvær de siste dagene, er det mye vann både i bekker og på stiene. Denne posten, en av mange i Nydalen Skiklubbs "Stifinner'n", står ved det som vanligvis er en liten bekk i sognsvannsområdet. I dag var bekken både et flott skue og en litt større utfordring å krysse for å lese av postkoden. Posten "klippes" ikke lenger med tang, men ved registrering av koden på internett.

28 Jun 2013

Utløpet av Gampetjern

Av Odd Tore Saugerud |

Gampetjern var siste post på dagen program. Hensikten var å sjekke om størrelsen på Bjørnstadbekken var slik at Gampetjern kunne regnes som starten på Trehørningsvassdraget, og å besøke en gammel kjentmannspost der. Etter onsdagens regnvær var vannføringen i bekken så stor at det var for risikofylt å krysse den på vadestedet ved utløpet, fordi det ligger rett ovenfor en fossestrekning. Bildet viser også den høye vannstanden i graset innover myren. Kjentmannspost i perioden 1992-94.