Rasteplass ved minnesmerkene

Sykler du Hadelandsvegen fra Bjørgeseter til Grua, kommer du forbi denne rasteplassen. Der er det satt opp to minnesmerker, ett fra krigens dager (nærmest kamera) og ett fra 1716. På det første står det: "Her på Harestuskogen kjempet en gruppe frivillige og mobiliserte norske avdelinger mot overlegne tyske styrker i dagene 14. 15. og 16. april 1940 ved Stryken, Harestuvollen og Bjørgeseter med seier for de norske styrker under kommando av major Sverre Fermann Hermansen. Tyskerne måtte trekke seg tilbake og melde: "Dagens mål Bjørgeseter er ikke nådd." Vi hedrer de norske styrkers kamp for sitt lands frihet". Deretter står det listet opp navnene på de 15 nordmennene som døde under kampene. Teksten på det andre minnesmerket kan du lese på bilde nr. 19852.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2013

Pent vær på Roa

Av Erik Unneberg

Noen skyer på himmelen over Roa i dag, men stort sett var det pent vær på Hadeland. Bildet er tatt på togstasjonen.

04 Aug 2013

Ku(l) dag på Håkenstadsætra

Av Erik Unneberg

Håkenstadsætra ligger ved Brovollvegen, som går mellom Roa og Brovoll. Da fotografen syklet forbi her i dag, hersket det en avslappet stemning blant de fremmøtte.

04 Aug 2013

Veidele ved Bjørgeseter

Av Erik Unneberg

Fra dette krysset mellom Bjørgesetervegen og Hadelandsvegen går det sykkelruter i tre retninger. Ved å sykle inn i 40-sonen kommer du forbi den nedlagte Bjørgeseter stasjon, og deretter kommer du til Råsjøkrysset i Romeriksåsene. Sykler du mot venstre bildekant, er det Grua som venter, mens Harestua er endepunkt for ruten som går motsatt vei.