Fin dag ved Glomma

Glomma har blandet seg med Vorma, og flyter stille videre nedover forbi Årnes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2013

Årnes stasjon

Av Eivind Molde

Toget fortsetter fra Årnes mot Kongsvinger - ca. 50 minutter etter at det gikk fra Oslo S. Bor man i Oslo, er det ikke så lange veien å dra dersom man vil ta seg en sykkeltur i Nes.

17 Aug 2013

Gruevangen

Av Eivind Molde

Skjermet av skog på alle kanter ligger Gruevangen - en nedlagt setervang vest for sørenden av Utsjøen.

17 Aug 2013

Skålsjøen: en umerket klopp i nordøstvika

Av Odd Tore Saugerud

Kartene over Østmarka viser ingen sti over eller langs Høgmyrholtet, som er ryggen som skilte Østre og Vestre Skaarsøen før de ble demmet opp til dagens Skålsjø. Men det er anlagt en godt brukbar klopp over Skålsjømyra i nordøstvika av vannet, og langs vannet går det et mer og mindre sammenhengende tråkk til sydodden på Høgmyrholtet.