Skamræk sett fra Gagnumseter

Været denne sene augustdagen var mer som midtsommer, men bildet viser at høsten nærmer seg: geiteramsen har fått grått hår, og bringebærene er modne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2013

Skamræk: vannet renner nå som før

Av Odd Tore Saugerud

I teksten til bilde nr. 20025 blir det beskrevet hvordan vannstrømmen fra Skamræk til Nordre Heggelivann ble snudd i 1935. Som dette bildet viser, renner nå vannet igjen som det gjorde før da. For tiden er vannstanden i Nordre Heggelivann godt under maksimum reguleringsgrense, men det renner mye friskere ut av bunnluka i demningen enn over vannterskelen her, så vannstanden er antageligvis fortsatt på vei ned.

28 Aug 2013

Hoveddemningen i Nordre Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

Hoveddemningen ble bygget i 1935 da Otertjernsrenna ble nedlagt og Nordre Heggelivann skulle demmes opp slik at tømmeret kunne fløtes gjennom Skamræk og Skotta og ned i Storflåtan og videre til Langlivann. Den erstattet en gammel fløterdemning. Den nye var også en ny og original konstruksjon, med fire steinpilarer med laftekister mellom, og et regulerbart vannløp på vestsiden, hvor det også gikk tømmerrenne. Dammen er senere modfisert med betongløp og bunnluke.

28 Aug 2013

Kveldssol med haloer over Storflåtan

Av Odd Tore Saugerud

Denne kvelden oppsto det et mye større halofenomen enn de «værmennene» vi vanligvis ser. Sirkelen er en relativt vanlig 22 graders sirkel, værmennene vi oftest ser er deler av denne. Den vingeformede buen med spissen ned som er på toppen av 22 graderen, er starten på en meget uvanlig bue, en «sunvex Parry arc». I tillegg er det tendenser til sidetangenter der værmennene vanligvis sees. Haloer skyldes lysbrytning i likt orienterte iskrystaller i luften, og varsler ofte om værskifte. Vi får se.