Kart over Søndre Heggelivann til Storflåtan M 1 : 50 000, ekv. 30 m (1938)

Dette kartet viser området Søndre Heggelivann til Storflåtan i 1938, dvs. slik som det var den gangen fløtingen gikk fra Nordre Heggelivann til Storflåtan, og Skottarenna var i drift. På kartet er de fleste steder som er omtalt i markanyttartikkelen merket med røde sirkler. Kartet fra 1938 mangler naturligvis detaljer som ikke var der da, slik som veien fra Skotta til Storflåtan og hytta ved Storflåtan. Veien og hytta finnes på moderne kart, så det burde ikke være noe problem. Det kan også være av interesse å sammenligne veinettet og løypenettet i 1938 med dagens veier og løyper.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

07 Sep 2013

Den nye lysløypa i Tryvannsåsen

Av Steinar Kjærnsrød

Den gamle lysløypa er nå satt i stand igjen og fått delvis nye trase, og er breddet ut og planert. Dette skaper helt nye turmuligheter på kveldstid i Tryvannsåsen

05 Sep 2013

Kartskisse over Otertjernsrenna M 1 : 50 000, ekv. 30 m (1961)

Av Odd Tore Saugerud

På denne skissen er Otertjernsrennas trasé tegnet inn som heltrukken rød linje, og steder som er spesielt omhandlet i markanyttartikkelen, er merket med fylte, røde sirkler. Kartskissen er utarbeidet på grunnlag av en svart/hvitt kopi av Tollersruds kart over Nordmarka fra rundt 1930, hvor Otertjernsrenna er tegnet inn, og egne målinger med GPS. Med terrengformasjonene på GPS-kartet som underlag, er koordinatene for rennetraseen overført til sommerutgaven av Nordmarks-kartet utgitt 1938, delvis ajourført i 1961. Grunnen til valget av et så gammelt og grovt kart, er at underlaget for å tegne inn rennetraseen er ganske dårlig. Få punkter er kjent i dag, og på Tollersruds kart er traseen tegnet slik at den krysser flere koter i oppoverbakke. Inntegning på et mer nøyaktig kart ville derfor innebære at det ble tilført sikkerhet om traseen som ikke er begrunnet i data.

13 Jun 2013

Turkart over Oslo Nordmark 1963

Av Odd Tore Saugerud

Vi var to roveraspiranter som 4. til 5. juni 1960 tok Roverprøven fra Hønefoss til Åsa med særoppgave «Kjerraten i Åsa», videre til Sørkedalen med primitiv matlaging og overnatting uten telt underveis, og så over Sollihøgda tilbake til Hønefoss. Som kartet antyder, var skogsbilveinettet i Marka da vesentlig dårligere utbygd enn nå, men ryktet gikk om at veien Seterroa-Storflåtan gård og videre østover var under anlegging og allerede kjørbar med sykkel. Turen skulle derfor være mulig å gjennomføre, selv om denne og andre veier manglet på vårt håndtegnede kart fra 1944. Dette skulle vise seg å gjøre turen mer spennende og krevende enn ventet.